TL8

UTOVARIVAČ TL8

Težina: 3.865 kg


Kapacitet utovara: 955 kg


Standardni spremnik: 1.680 mm


Širina bez spremnika: 1.580 mm


Visina: 2.235 mm


Nazivna snaga ISO14396: 54,6 kW


Nazivna snaga ISO14396: 73,2 PS 


Brzina: 11,0 km/h


Brošura

Preuzmite brošuru