TB210R

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB210R

Težina*: 1.210 kg


Ukupna širina:  750 mm


Ukupna visina: 2.190 mm


Max. dubina kopanja: 1.755 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 8,8 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 11,9 PS


Brzina: 3,7 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru