Želite li kupiti, prodati ili unajmiti stroj ili opremu?


Upotrijebite naš obrazac kako biste zaprimili ponudu izravno iz našeg središnjeg ureda.

Želim kupiti
Pristanak na obradu podataka *
Sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679, MARLE d.o.o. (Voditelj obrade) Vas obavještava da će prikupljeni Osobni podaci prikupljani u ovom obrascu biti obrađeni kako bi se odgovorilo na Vaš zahtjev, te, pod uvjetom Vaše privole, za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga, kao što je dodavanje adrese Vaše elektroničke pošte našoj službi za slanje obavijesti i slanje promidžbenih obavijesti za proizvode i usluge koje nudi MARLE. MARLE d.o.o. neće slati i drugima dostavljati prikupljene Osobne podatke, osim u mjeri koja je neophodna za svrhu obrade. Vaše osobne podatke obrađivat će samo posebno ovlašteno osoblje ovlašteno za pristup i obradu podataka. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju koje ne prekoračuje svrhe radi kojih su podaci prikupljeni i naknadno obrađeni. Članak 15. i dalje Uredbe EU poznaje nekoliko prava Ispitanika, koje Vas pozivamo da pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsjećamo Vas na pravo dobivanja potvrde o postojanju osobnih podataka u našem Društvu; pravo na obaviještenost o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš osobni podatak biti pohranjen u našem Društvu; pravo na ispravak, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših osobnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava Ispitanika, molimo Vas da se izravno obratite MARLE d.o.o na email: info@marle.hr.