TB235A-2

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB235-2

Težina*: 3.640 kg


Ukupna širina:  1.580 mm


Ukupna visina: 2.495 mm


Max. dubina kopanja: 3.245 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 18,2 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 24,8 PS


Brzina: 4,2 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru