TB217R

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB217R

Težina*: 1.650 kg


Ukupna širina:  980 mm


Širina pri podešavanju: 1.300 mm


Ukupna visina: 2.345 mm


Max. dubina kopanja: 2.390 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 11,5 kW


Brzina: 4,2 km/h

Brošura

Preuzmite brošuru