TB290-2 V

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB290-2 V

Težina*: 9.267 kg


Ukupna širina:  2.200 mm


Ukupna visina: 2.550 mm


Max. dubina kopanja: 4.480 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 51,6 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 70,2 kW


Brzina: 5,0 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru