TB370 V

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB370 V

Težina*: 7.420 kg


Ukupna širina:  2.100 mm


Ukupna visina: 2.580 mm


Max. dubina kopanja: 4.110 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 42,4 kW


Brzina: 4,7 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru