TB225 ÜB

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB225 ÜB

Težina*: 2.395 kg


Ukupna širina:  1.100 mm


Širina pri podešavanju: 1.500 mm


Ukupna visina: 2.350 mm


Max. dubina kopanja: 2.580 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 16,5 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 22,4 PS


Brzina: 4,2 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru