TB219 ÜB

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB219 ÜB

Težina*: 2.065 kg


Ukupna širina:  980 mm


Širina pri podešavanju: 1.370 mm


Ukupna visina: 2.290 mm


Max. dubina kopanja: 2.520 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 8,8 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 16,1 PS


Brzina: 4,0 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru