TB240A

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB240

Težina*: 4.327 kg


Ukupna širina:  1.740 mm


Ukupna visina: 2.490 mm


Max. dubina kopanja: 3.465 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 26,7 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 36,3 PS


Brzina: 5,3 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru