TB295W V

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB295W V

Težina*: 10.584 kg


Ukupna širina:  2.335 mm


Ukupna visina: 3.010 mm


Max. dubina kopanja: 4.115 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 85,0 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 116,0 PS


Brzina: 29,7 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru