TB216A

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB216R

Težina*: 1.974 kg


Ukupna širina:  1.055 mm


Širina pri podešavanju: 1.300 mm


Ukupna visina: 2.360 mm


Max. dubina kopanja: 2.390 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 11,5 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 15,5 PS


Brzina: 4,2 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru