TB216 ÜB

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB216 ÜB

Težina*: 1.879 kg


Ukupna širina:  985 mm


Širina pri podešavanju: 1.300 mm


Ukupna visina: 2.280 mm


Max. dubina kopanja: 2.390 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 11,5 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 15,5 PS


Brzina: 4,2 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru