TB219A

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB219R

Težina*: 2.190 kg


Ukupna širina:  1.030 mm


Širina pri podešavanju: 1.370 mm


Ukupna visina: 2.360 mm


Max. dubina kopanja: 2.520 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 12,0 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 16,1 PS


Brzina: 4,0 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru