TB230A

MINI / KOMPAKTNI BAGER TB230

Težina*: 3.028 kg


Ukupna širina:  1.450 mm


Ukupna visina: 2.525 mm


Max. dubina kopanja: 2.835 mm


Nazivna snaga ISO 14396: 18,2 kW


Nazivna snaga ISO 14396: 24,4 PS


Brzina: 5,2 km/h


* Radna težina = težina stroja + srednja veličina spremnika + polovina diesel spremnika

Brošura

Preuzmite brošuru