ARX12-2

TANDEMSKI VALJCI ARX12-2

Težina: 1.475 kg


Centrifugalna sila: 23 kN


Širina: 820 mm


Motor: Diesel


Nazivna snaga: 8,0 kW


Nazivna snaga: 20,4 PS


Brzina: 8,0 km/h