ARW65 E-STARTER

VALJAK ARW65 E-STARTER

Težina: 712 kg


Centrifugalna sila: 18 kN


Širina: 650 mm


Motor: Diesel


Nazivna snaga: 6,1 kW


Nazivna snaga: 8,3 PS


Brzina unaprijed: 4,0 km/h


Brzina unatrag: 2,5 km/h